ПРЕЗИДЕНТТИН «ЭЛ ҮМҮТҮ» ЭЛ АРАЛЫК СТИПЕНДИЯСЫ УЮШТУРУЛДУ
11-Май-2022